ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

Η αξία του Νόμου Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι ότι σε προστατεύει, δίνοντας σου ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να τιμήσεις κάποιον δημιουργό.
 
 

 Ελληνικός Νόμος - Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Διεθνείς Συνθήκες                         

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους.

Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, η προστασία διαρκεί καθ’ όλη τη ζωή του δημιουργού και εβδομήντα έτη από το θάνατό του και εκτείνεται στην υποχρέωση κάθε χρήστη να λαμβάνει την άδεια των δικαιούχων πριν από την χρήση κάθε έργου.

Στην Ελλάδα θεμελιώδης είναι ο νόμος 2121/1993 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συνθήκες που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα:

 

Α. Συγγρού 48 - Μαρούσι

15126 - Ελλάδα

210 68 57 481

210 68 57 498

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο η χρήση ενός έργου χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του τιμωρείται με αστικές και ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους καθώς και καταβολή αποζημιώσεως και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
 
Τέλος ο δικαιούχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος θα τον αντιπροσωπεύει στην άσκηση του περιουσιακού του δικαιώματος. H ΣΟΠΕ λειτουργεί ως τέτοιος αντιπρόσωπος θεατρικών συγγραφέων του εξωτερικού και είναι απόλυτα εξειδικευμένη στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.